XI KONIŃSKIE DNI AUTYZMU

Po raz jedenasty Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie zorganizował pod hasłem „Chcemy być sobą” Dni Autyzmu, włączając się w ten sposób w obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Dzięki gościnności Centrum Organizacji Pozarządowych pani wicedyrektor Wioletta Mijalska dokonała 2 grudnia uroczystego otwarcia Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci z Autyzmem, pt. „Świątecznie, zimowo, kolorowo”. Celem zorganizowanej wystawy było pokazanie społeczeństwu twórczości plastycznej dzieci ze spektrum autyzmu. Wernisaż był okazją do spotkania się z niezwykłą twórczością i niezwykłymi artystami, światem postrzeganym przez osoby z autyzmem i zapisanym przez nie za pomocą obrazu. Przez cały tydzień można było oglądać prace plastyczne dzieci ze spektrum autyzmu z konińskich szkół i przedszkoli, m.in. Szkoły Podstawowej numer 8, 9 i 15, Przedszkola numer 10, 32, „Pinokio” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego.

W środę, 4 grudnia, ogromną atrakcją dla podopiecznych Ośrodka było spotkanie z alpakami, z którymi przyjechała pani Marta Pietrzykowska, właścicielka Alpakarni w Szyszyńskich Holendrach.

W kolejnym dniu rodzice i zaproszeni goście spotkali się w SOSW, by wymienić doświadczenia z podejmowanych działań i po prostu porozmawiać. Odbyły się też zajęcia sensoryczno-ruchowe dla uczniów ze spektrum autyzmu. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali dla rodziców upominki w postaci piernikowego anioła.

Miłym akcentem 6 grudnia były zabawy mikołajkowe uczniów z autyzmem. Wychowankowie uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach, przygotowanych przez nauczycieli. Wiele radości sprawiła wizyta św. Mikołaja, który przyniósł prezenty i pozował do wspólnych zdjęć.

W tych szczególnych dniach na znak solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami most żelazny im. Józefa Piłsudskiego w Koninie został podświetlony na niebiesko.

Do obchodów XI Konińskich Dni Autyzmu, zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie, przyłączył się Zespół Szkół Górniczo–Energetycznych. W szkole pojawiły się niebieskie kartki z informacjami na temat autyzmu, między innymi: „Na autyzm się nie choruje, autyzm się ma…”, „Autyzm w liczbach”, „Znani cierpiący na autyzm”, „Dlaczego autyzm jest niebieski?”.

W ramach XI Konińskich Dni Autyzmu w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 9 grudnia zostaną przeprowadzone zajęcia symulacyjne dla doradców metodycznych oraz zaproszonych gości pod tytułem „Akceptujemy różnice – dzień wiedzy o autyzmie”.