PROJEKT ”DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY ” 2021 – 2022

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koninie, Miasto Konin.W tym zaszczytnym gronie jesteśmy i my – Stowarzyszenie Razem Damy Radę; a to za sprawą realizowanego wspólnie projektu napisanego przez Stowarzyszenie w osobach Joli i Jordanki.

                                                        
Projekt partnerski pn. „Do odważnych świat należy”
 
Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” w partnerstwie z Miastem Konin / Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie realizuje projekt pn. „Do odważnych świat należy” RPWP.08.01.02-30-0133/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej 8  Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
Partnerem Wiodącym w projekcie, na mocy zawartej w dniu 31.12.2020 r. umowy                   o partnerstwie, jest Stowarzyszenie „Razem Damy Radę”  z siedzibą w Koninie,  ul. Kaliska 19, 62-500 Konin.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów / uczennic  z niepełnosprawnością ze SOSW w Koninie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb od 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, specjalistycznej terapii, a także kursów dedykowanych 41-osobowej kadrze SOSW w Koninie.
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
Zadanie 1. Utworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczej;
Zadanie 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw     i umiejętności;
Zadanie 3. Wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
Zadanie 4. Wsparcie nauczycieli w zakresie wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt opiewa na kwotę blisko 350 000,00 zł i obejmuje remonty, zakup wyposażenia, zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli – wszystko dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie.

WAKACJE ROZPOCZĘTE, ALE ZAJĘCIA DODATKOWE DLA PODOPIECZNYCH OŚRODKA CAŁY CZAS TRWAJĄ
Wakacje minęły, zajęcia idą pełną parą !
Już marzec 2022 ! Jak ten czas leci !!!
Święta nie święta, zajęcia projektowe trwają !
Taka piękna majowa pogoda a tu tyle zajęć !

Zawitała do nas kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. NIE MA ZASTRZEŻEŃ co do realizacji projektu. To miłe !

Powoli, ale nieubłaganie kończy się – DWULETNI – projekt ,, Do odważnych świat należy ,, Póki co powyżej harmonogram zajęć na wrzesień 2022
I kolejny miesiąc
To by było na tyle. Dwa lata minęły. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie. Podziękowania dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Konin, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie, podopiecznych i rodziców. A wszystko to z Funduszy Europejskich. DZIĘKUJEMY ! DO NASTĘPNEGO RAZU !

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress