SPRAWOZDANIA DO 2016

 

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA RAZEM DAMY RADĘ w 2016.

Stowarzyszenie w 2016 prowadziło regularna działalność statutową  :

 

– z własnych środków ( koszt to 1200 zł ) kupiliśmy koszulki z logo Stowarzyszenia i SOSW w Koninie :

OFICJALNE WRĘCZENIE KOSZULEK  DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM

W Dniu  Wiedzy na Temat Autyzmu 2 kwietnia Wiceprezes Stowarzyszenia Razem Damy Radę Pani Agnieszka Czerniejewska  przekazała na ręce rodziców koszulki dla uczniów z autyzmem. Przedstawiciele rodziców podziękowali serdecznie za zakup. Niebieskie koszulki z narysowanymi puzzlami oraz logo Szkoły i STOWARZYSZENIA RAZEM DAMY RADĘ  stały się symbolem grupy społeczności szkolnej -uczniów z autyzmem .

-dostaliśmy 1000 zł z Urzędu Miasta na ŚWIĘTO SZKOŁY w Ośrodku . To zadanie publiczne zostało zrealizowane 30.05.2016, uczestniczyła w nim cała społeczność Ośrodka .

-dostaliśmy 1200 zł na projekt KONIŃSCY SPORTOWCY DZIECIOM. Projekt ten został przeprowadzony na Hali Rondo 9 grudnia podczas obchodów VIII KONIŃSKICH DNI AUTYZMU .

-Z pieniędzy PFRON będących w gestii UM Konin pozyskaliśmy 7000 zł na projekt COŚ DLA DUCHA, COŚ DLA CIAŁA 2 ( mały ).Projekt zrealizowano w pierwszej połowie 2016 .

– zostaliśmy Patronem dla grupy nieformalnej RAZ ,DWA,TRZY , która dostała 5000 zł z Wielkopolskiej Wiary / PISOP / FIO na  projekt PASJA TWORZENIA, rozwijający zdolności manualno techniczne ; działaniami została objęta 30 osobowa grupa uczniów .

-EKO WARSZTATY OGRODNICZE

23 maja w ogrodzie szkolnym odbyło się jak co roku święto ogrodników, podczas którego uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy orz Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogli przypomnieć sobie informacje o uprawie ziół oraz wykorzystaniu ich w kuchni oraz spróbować potraw promujących zdrowy styl życia. Potrawy zostały przygotowane przez uczniów SPdP oraz ZSZ .

GŁÓWNYM SPONSOREM IMPREZY BYŁO STOWARZYSZENIE RAZEM DAMY RADĘ.

-grupa nieformalna SZALONE OGRODNICZKI działająca pod patronatem Stowarzyszenia otrzymała grant w wysokości 5000 zł na projekt OGRÓD MARIANKA od sieci TESCO.

-zebraliśmy 7036 zł z 1% . DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM ! Z tych środków planujemy kupić na wiosnę 2017 zakrywaną piaskownicę dla najmłodszych.

-wsparliśmy technicznie i finansowo ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA organizowane we wrześniu dla uczniów Ośrodka.

-kupiliśmy z własnych środków dwie drukarki –  urządzenia wielofunkcyjne i przekazaliśmy je Ośrodkowi. Koszt to 1050 zł.

-od 01.09 .2016 do 27.11.2016 realizowaliśmy projekt COŚ DLA DUCHA , COŚ DLA CIAŁA 2 ( duży). To 15 różnych terapii dla 60 podopiecznych przez 3 miesiące .Środki w wysokości 57 000 zł pochodziły z puli Urzędu Marszałkowskiego w  Poznaniu .

-w dniach 30.09-2.10 przeprowadziliśmy w sklepach TESCO KONIN TUREK zbiórkę publiczną 2016 /2794/OR . Zebraliśmy 3838 zł na ogród sensoryczny i pomoce dla autystyków .

-na początku grudnia przeprowadziliśmy we współpracy z TESCO drugą zbiórkę publiczną 2016/4267/OR.   Zebrane środki -2400 zł – zostaną przeznaczone na ogród sensoryczny i rewitalizację pomieszczeń dla podopiecznych Stowarzyszenia .

-po raz szósty z rzędu wsparliśmy technicznie i finansowo KONIŃSKIE DNI AUTYZMU , realizując przy okazji projekt KONIŃSCY SPORTOWCY DZIECIOM .

………………………………………………………………………………………………………………….

W 2016 dołączyły do nas 3 kolejne osoby .Stowarzyszenie liczy teraz 24 członków .

……………………………………………………………………

Szczegółowe informacje o nas , a także zdjęcia na stronie www.razemdamyradę.org  i FB .

Sprawozdania merytoryczne i finansowe na stronie www.pozytek.gov

 

PROSZĘ O NAS PAMIĘTAĆ DYSPONUJĄC SWOIM  1 %

KRS  0000  32  1776

 

 

 

 

 

 

Konin 11.01.2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Razem Damy Radę za rok 2015

Stowarzyszenie prowadziło regularną działalność statutową.Odbyło się walne zabranie;został zatwierdzony bilans,zarząd otrzymał absolutorium.Sprawozdania z działalności zostały w terminie przekazane do Urzędu Miejskiego w Koninie, GUS-u, MPiPS.

W 2015 :

-PRZEKAZALIŚMY ZAKUPIONE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW SŁUCHAWKI KOMPUTEROWE DO SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ-WARTOŚĆ TO 150 ZŁ.

-WSPARLIŚMY FINANSOWO DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W  OŚRODKU NA KWOTĘ 200 ZŁ.

-UDAŁO NAM SIĘ PRZED WIELKANOCĄ ODNOWIĆ ŁAWKI ZAKUPIONE I PRZEKAZANE OŚRODKOWI DWA LATA TEMU

-DOSTALIŚMY Z URZĘDU MIASTA KONIN 6500 zł NA ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW OŚRODKA . ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE URZĘDU DOTYCZY 10 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI , KTÓRE PRZEZ TRZY MIESIĄCE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W SPECJALISTYCZNYCH ZAJĘCIACH TERAPII PEDAGOGICZNEJ , BIOFEEDBACKU , AAC .WKŁAD WŁASNY STOWARZYSZENIA TO 726 zł.

-NA POCZĄTKU KWIETNIA PRZEKAZALIŚMY OŚRODKOWI TABLICĘ INTERAKTYWNĄ  BĘDĄCĄ WŁASNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA A NIEWYKORZYSTYWANĄ W PEŁNI Z POWODU WARUNKÓW LOKALOWYCH . WARTOŚĆ TABLICY W CENIE ZAKUPU TO 15 000 zł .

-WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W AKCJI POMOCY MIASTU CZERNIOWCE NA UKRAINIE .AKCJA ZORGANIZOWANA PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KONINIE TRWAŁA CAŁY MAJ.ZEBRALIŚMY 518 ZŁ , KTÓRE ZOSTAŁY WPŁACONE NA KONTO PODANE PRZEZ ORGANIZATORA. DZIĘKUJĘ PANIOM :BARTOSIK , PISKORZ , CZERNIEJEWSKIEJ , RÓŻYCKIEJ , HERMAN , KOŁECKIEJ , GRZEJSZCZAK , DYKCIK , PAWLIŃSKIEJ , KANTAROWSKIEJ , KRZEMIŃSKIEJ , PALUSZYŃSKIEJ , MACIEJEWSKIEJ , OGRABISZ , WOZNIAK , KUBERSKIEJ ORAZ WSZYSTKIM , KTÓRZY JEDLI .

-DOSTALIŚMY 9612  ZŁ Z URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU NA TERAPIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

-SZALONE OGRODNICZKI POZYSKAŁY KOLEJNE ŚRODKI Z PROJEKTU MIKRODOTACJI PISOP FIO ; TYM RAZEM  KWOTĘ 5000 ZŁ PRZEZNACZONĄ NA ZAKUP MAŁEJ SZKLARNI , WYCIECZKĘ NA FARMĘ WIATROWĄ , WARSZTATY I PRACE ZIEMNE W OGRODZIE .PROJEKT NAZYWA SIĘ ” W MARIANKOWYM OGRODZIE” A SŁUCH NIESIE , ŻE JEST SZANSA NA TRZECIĄ CZĘŚĆ O RÓWNIE NIEBANALNEJ NAZWIE .

-PRZESZLIŚMY POZYTYWNIE DRUGĄ W CIĄGU ROKU KONTROLĘ Z URZĘDU MIASTA

-OD 01.09.2015 DO 27.11.2015  REALIZOWALIŚMY PROJEKT ” COŚ DLA DUCHA , COŚ DLA CIAŁA ” FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ROPS/SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ( 50000ZŁ) PRZY WKŁADZIE WŁASNYM STOWARZYSZENIA 5598 ZŁ. PROJEKT DOTYCZYŁ KOMPLEKSOWEJ TERAPII 48 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ,FIZYCZNĄ LUB SPRZĘŻONĄ ORAZ AUTYZMEM Z SUBREGIONU KONIŃSKIEGO.

-W POŁOWIE SIERPNIA BYLIŚMY ( PREZES I PANI SEKRETARZ ) Z ROBOCZĄ WIZYTĄ W ZŁOTOWIE ; W ZAPRZYJAŹNIONEJ FUNDACJI ZŁOTOWIANKA I OŚRODKU REHABILITACYJNYM ZABAJKA .

-PRZEKAZALIŚMY NA LOTERIĘ FANTOWĄ GADŻETY REKLAMOWE-100 SZTUK O WARTOŚCI 200 ZŁ .LOTERIA ODBYŁA SIĘ PODCZAS V MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO ORGANIZOWANEGO WE WRZEŚNIU PRZEZ OLIMPIADY SPECJALNE

-PANI GRAŻYNA KOZIOROWSKA ZOSTAŁA PRZEDSTAWICIELEM STOWARZYSZENIA PODCZAS PRAC NAD KBO

-PANI EWA RÓŻYCKA ZOSTAŁA Z RAMIENIA STOWARZYSZENIA CZŁONKIEM POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY PREZYDENCIE MIASTA KONINA

-1 PAŻDZIERNIKA UCZNIOWIE OŚRODKA POJECHALI W RAMACH PROJEKTU ” W MARIANKOWYM OGRODZIE ” NA WYCIECZKĘ DO BIOGAZOWNI RYPIN , GDZIE PRODUKUJE SIĘ PRĄD I CIEPŁO Z KISZONKI KUKURYDZIANEJ – ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII . PO DRODZE ZOBACZYLI TAMĘ WE WŁOCŁAWKU ORAZ ZAMÓWILI SZKLARNIĘ DO OGRODU SZKOLNEGO U PRODUCENTA .WYCIECZKĘ ZAKOŃCZYŁ WYJĄTKOWO NIEZDROWY ALE JAKŻE SMACZNY POSIŁEK W MACU.

2 PAŻDZIERNIKA DOSTALIŚMY Z URZĘDU SKARBOWEGO KONIN PISMO DOTYCZĄCE WPŁAT Z TZW. 1%.OTRZYMALIŚMY 6767 ZŁOTYCH 80 GROSZY OD 80 OSÓB Z URZĘDÓW SKARBOWYCH W SŁUPCY , RYBNIKU , KONINIE , POZNANIU , CZECHOWICACH – DZIEDZICACH , CZĘSTOCHOWIE , TURKU , SOSNOWCU . DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM Z CAŁEGO SERCA .

-PANIE JOLANTA GRZEJSZCZAK I JORDANKA BARTOSIK ZOSTAŁY ZAPROSZONE ZE SWOIMI DZIAŁANIAMI DO KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH

-ZA KWOTĘ 1850 ZŁ. WYREMONTOWALIŚMY PIEC DO WYPALANIA CERAMIKI .KUPILIŚMY TAKŻE GLINĘ ZA 266 ZŁ.DZIĘKI TEMU UCZNIOWIE GIMNAZJUM I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY – PRZESZŁO 50 OSÓB – MOGŁY  KONTYNUOWAĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH I REWALIDACYJNYCH Z CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ .EFEKTEM TYCH DZIAŁAŃ BYŁY MIĘDZY INNYMI PIĘKNE WYROBY UPOMINKI WRĘCZONE GOŚCIOM I RODZICOM PODCZAS OBCHODÓW DNI AUTYZMU.

-VII KONIŃSKIE DNI AUTYZMU.JAK CO ROKU WSPARLIŚMY TECHNICZNIE I FINANSOWO ORGANIZATORÓW PRZEKAZUJĄC GADŻETY REKLAMOWE ORAZ MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA TEJ IMPREZY NA KWOTĘ 680 ZŁ.

Konin 24.03.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RAZEM DAMY RADĘ ZA 2014 ROK

W 2014 stowarzyszenie prowadziło normalną działalność statutową .

24 marca 2014 odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych Walne Zebranie podsumowujące pierwszą , pięcioletnią kadencję działalności Stowarzyszenia . W trakcie zebrania zatwierdzono jednogłośnie bilans ; udzielono absolutorium oraz przy jednym głosie wstrzymującym się wybrano zarząd i komisję rewizyjną na następną kadencję.

SKŁAD ZARZĄDU :
MARIAN KULA – PREZES
AGNIESZKA CZERNIEJEWSKA – WICEPREZES
JOLANTA GRZEJSZCZAK – SEKRETARZ
MAŁGORZATA PAWLIŃSKA – SKARBNIK

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ :
AGNIESZKA JASIŃSKA – PRZEWODNICZĄCA
AGNIESZKA KRZEMIŃSKA – CZŁONEK
RADOSŁAW SZUDROWICZ – CZŁONEK
OTO NASZE DZIAŁANIA W 2014 :

-wsparliśmy technicznie i finansowo Drzwi Otwarte w Ośrodku

-przystąpiliśmy do projektu prowadzonego przez KOWES Konin – dziękujemy za wsparcie. Dzięki niemu dostaliśmy duży pakiet usług reklamowo marketingowych ; w tym wsparcie techniczne nowej strony : www.razemdamyradę.org

-wsparliśmy finansowo ośrodkową imprezę KOTY , KOTKI i KOTECZKI

-odbyliśmy Walne Zebranie – podsumowujące pięcioletnią kadencję działalności Stowarzyszenia . Walne zebranie wybrało członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej .Podczas tego zebrania Stowarzyszenie przyjęło nowych członków . Dołączyli do nas : Aleksandra Kołecka , Dorota Dykcik , Grażyna Koziorowska , Ewa Różycka .W ten sposób Stowarzyszenie liczy od 24.03.2014. 21 osób.

-wzięliśmy udział w konferencji „10 x 10″ organizowanej z okazji 10 lecia Unii Europejskiej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu

-przeszliśmy pozytywnie kontrolę finansową z Urzędu Miasta Konin

-pozyskaliśmy środki w kwocie 4060 zł z Urzędu Miasta Konin na piknik rodzinny SPORTOWO KOLOROWO zorganizowany 02.06.2014 w Ośrodku

-pozyskaliśmy środki od Wojewody Wielkopolskiego na terapię AAC / SI dla 10 osób niepełnosprawnych – termin realizacji zadania 01.04.2014 do 13.06.2014

-pozyskaliśmy środki od Wojewody Wielkopolskiego na terapię BIOFEEDBACK ,SI , EEG, dla 10 osób niepełnosprawnych – termin realizacji zadania 01.09.2014 do 28 .11.2014 – kwota 4752 zł

-pozyskaliśmy środki z Urzędu Miasta w kwocie 10 000 zł dla 20 osób niepełnosprawnych na zajęcia BIOFEEDBACK , AAC , INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ,LOGOPEDII/TERAPII PEDAGOGICZNEJ – termin realizacji 01.09.2014 – 28.11.2014

-wygraliśmy konkurs MPiPS FIO na kwotę 40 000 zł dla 25 osób z autyzmem i ich rodziców-początek zajęć czerwiec 2014

-zakupiliśmy dla Ośrodka maszynę do dmuchania balonów i urządzenie do robienia baniek mydlanych

-oddelegowaliśmy swojego człowieka – panią Grażynę Koziorowską do prac nad KONIŃSKIM BUDŻETEM OBYWATELSKIM

-dostaliśmy z ROPS Poznań 29000 zł na szkolenia dla pracowników Ośrodka .Odbyły się dwie tury szkoleń pod nazwą ZROZUMIEĆ AUTYZM .

-zostaliśmy PATRONEM projektu Szalonych Ogrodniczek OGRÓD MARIANKA . Projekt dotyczył rewitalizacji ogrodu szkolnego , a środki w kwocie 4000 zł panie Joanna Potrzebowska i Agnieszka Jezierska pod wodzą liderki Grażyny Koziorowskiej pozyskały z funduszu MIKRODOTACJE FIO PISOP .

-współorganizowaliśmy razem z Ośrodkiem i MOPR Konin MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-3 grudnia 2014

-zahaczyliśmy po drodze o KIERMASZ MIKOŁAJKOWY – 5 GRUDNIA 2014

-jak co roku przez ostatnie lata wsparliśmy technicznie i finansowo VI KONIŃSKIE DNI AUTYZMU – 9,10,11 GRUDNIA 2014

SPORO TEGO JAK NA ROK W KTÓRYM NIE BYŁO FUNDUSZY UNIJNYCH . ZROBILIŚMY 100 000 ZŁ OBROTU – SKORZYSTALI Z TEGO UCZNIOWIE I ICH RODZICE ; PRACOWNICY OŚRODKA .

Kadencja  2009 – 2014
Stowarzyszenie istnieje od 2009 r.; liczy 17 osób. Działamy społecznie; nie pobieramy wynagrodzeń, nie zatrudniamy pracowników etatowych. Wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na działalność statutową.

W omawianym okresie zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • EFS POKL 7.3 MY TEŻ MAMY PRAWO – projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z gmin: Rzgów, Golina, Stare Miasto. Liczba uczestników – 30 osób, wartość projektu 49.260 Zł.
 • EFS POKL 7.3 NASZA LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ – projekt skierowany do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych z gminy Kramsk I Rzgów.

Liczba uczestników – osób, wartość projektu 49.990 Zł.

 • EFS POKL 7.2.1 Z NAMI ŹLE, BEZ NAS JESZCZE GORZEJ – projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu konińskiego i  miasta Konin. Liczba uczestników – 60 osób, wartość projektu to 329.455 Zł. Projekt zrealizowano w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Koninie.
 • EFS POKL 9.5 MAŁY MOŻE WIĘCEJ. Liczba uczestników – 25 osób, wartość projektu 48.944 Zł.Projekt zrealizowano w partnerstwie z gminą Stare Miasto.

Ponadto:

W 2011 uzyskaliśmy status Centrum Integracji Społecznej i wspólnie z Fundacją Wiosna w sercu zrealizowaliśmy projekt EFS POKL 7.2.1

PRZYSZŁOŚĆ W JASNYCH BARWACH. Projekt CIS był przeznaczony dla dziewięciu absolwentów Ośrodka, jego wartość to 212.974 Zł.

W 2011 roku Stowarzyszenie pozyskało środki z puli Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 15000 zł i przeprowadziło III Konińskie Dni Autyzmu

W 2013 roku zrealizowaliśmy dodatkowo dwa projekty:

 • ze środków Urzędu Miasta projekt MAŁY MOŻE WIĘCEJ- 8690 zł.
 • ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego projekt STACJA AUTYZM 20000 zł.

Uczestnicy projektów brali udział w zajęciach z felinoterapii, biofeedbacku, integracji sensorycznej, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, hipoterapii.Uczyli się podstaw krawiectwa, kucharstwa, ogrodnictwa, informatyki, ceramiki artystycznej i poligrafii, fotografii i pierwszej pomocy. Korzystali z basenu, sali gimnastycznej, siłowni, posiłków. Byli objęci doradztwem ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym a kilka osób zrobiło prawo jazdy.Także rodzice / opiekunowie tych osób mogli skorzystać z niektórych form wsparcia.

 W czasie pięcioletniej kadencji zakupiliśmy ( ze środków unijnych, ale też i własnych) następujący sprzęt i urządzenia:

 • sprzęt sportowy(piłki, kije golfowe, maski i płetwy, rakiety do tenisa itp.)
 • drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, radiomagnetofony, sprzęt nagłaśniający
 • meble i sprzęt AGD do wyposażenia pracowni gastronomicznych Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
 • sztalugi się, tablice ekspozycyjne, natyramy
 • piec się do wypalania ceramiki
 • tablicę interaktywną
 • termo prasę
 • ploter tnący
 • tonery, papier ksero, glinę na zajęcia z ceramiki, inne materiały eksploatacyjne i papiernicze

Ze zgromadzonego sprzętu korzystają na bieżąco uczniowie i pracownicy SOSW w Koninie.

Inne nasze działania w omawianym okresie to:

 • remont z własnych środków pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię ceramiki artystycznej (korzystają z niej uczniowie Ośrodka). Koszt tego remontu to około 14.000 zł.
 •  przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 bezpłatnych warsztatów z ceramiki dla przedszkoli konińskich PUCHATEK i KOSMATEK.Wzięło w nich udział 200 przedszkolaków.
 • zmiana logo i statutu
 • uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego
 • zbiórka tzw. 1% za 2012 rok
 • zakup i przekazanie Ośrodkowi trzech ławek boiskowych i kosza na śmieci
 • zakup i przekazanie Ośrodkowi specjalistycznego programu komputerowego do komunikacji z dziećmi BOARD MAKER
 • pozyskanie z Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie i przekazanie Ośrodkowi książek propagujących sztukę wśród dzieci
 • organizacja kiermaszy bożonarodzeniowych i wielkanocnych w Ośrodku
 • wsparcie finansowe i techniczne IV Konińskich Dni Autyzmu
 • wsparcie finansowe i techniczne V konińskich Dni Autyzmu
 • wsparcie finansowe i techniczne DRZWI OTWARTYCH w Ośrodku
 • pozyskanie środków z Urzędu Miasta na Dzień Dziecka w Ośrodku
 • Zgodnie ze Statutem odbywały się Walne Zgromadzenia; pracował Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Od 2012 roku Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego/ wszelkie aktualne sprawozdania dostępne są na stronie www.pozytek.gov.pl/BIP

na zdjęciu: Piknik rodzinny „Sportowo, kolorowo” zorganizowany przez Stowarzyszenie Razem Damy Radę w czerwcu 2014 – Marian Kula – prezes Stowarzyszenia Razem Damy Radę.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress