2009 – 2018

ROK 2018 – DZIESIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RAZEM DAMY RADĘ .

 

 1. 2010 – 2011 . Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych       wykluczeniem społecznym . Projekt  „  Z nami „źle” bez nas jeszcze gorzej ”
 2. 2010 . Program PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „ My też mamy prawo ”
 3. 2010 . Program PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt „ Nasza lepsza przyszłość ”
 4. 2011 – do teraz . Coroczne wsparcie Konińskich Dni Autyzmu
 5. 2011 . Projekt „  Mały może więcej ” Program PO KL Priorytet IX
 6. 2011 . Projekt  „ Spróbujmy razem oswoić świat ” III Konińskie Dni Autyzmu /Samorząd  Województwa Wielkopolskiego
 7. 2011 – 2013 . Centrum Integracji Społecznej
 8. 2012 – 2013 . Warsztaty ceramiczne dla przedszkoli Kosmatek i Puchatek
 9. 2012 – do teraz . Coroczna zbiórka 1 % KRS 0000 32 1776 . DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM !
 10. 2013 . Projekt „ Mały może więcej ”  / Prezydent Miasta Konina
 11. 2013 . Zadanie „ Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina ” /  Prezydent Miasta Konina
 12. 2013 . Projekt ‘’ Stacja AUTYZM ‘’ / PFRON / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 13. 2014 . Projekt „ Zaopiekuj się mną nawet gdy nie będę chciał…” /  Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu  Inicjatyw  Obywatelskich .
 14. 2014 . Projekt „ Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych” / Wojewoda Wielkopolski
 15. 2014 . Projekt „Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznych osób niepełnosprawnych” / Prezydent Miasta Konina
 16. 2014 . Projekt „Sportowo Kolorowo” / Prezydent Miasta Konina
 17. 2014 . Projekt „Zrozumieć AUTYZM” / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 18. 2014 . Zadanie ‘’Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych” / PFRON / Wojewoda Wielkopolski
 19. 2014 . Projekt grantowy ‘’ Ogród Marianka ‘’ / PISOP /FIO
 20. 2015 . Zadanie „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć” / Prezydent Miasta Konina
 21. 2015 . Zadanie „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”  /Wojewoda Wielkopolski
 22. 2015 . Akcja pomocy dla miasta Czerniowce na Ukrainie
 23. 2015 . Projekt grantowy  ‘’W  Mariankowym  Ogrodzie  ‘’ /PISOP / FIO
 24. 2015 . Projekt „ Rehabilitacja kompleksowa „Coś dla ducha cos dla ciała ” / PFRON / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 25. 2016 .Projekt ‘’ Rehabilitacja kompleksowa:” Coś dla ducha coś dla ciała 2 ” / Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 26. 2016 . Zadanie „ Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami ” / Miasto Konin
 27. 2016 . Projekt „Coś dla ducha – coś dla ciała 2” / Miasto Konin
 28. 2016 . Zbiórka publiczna 2794/OR/2016
 29. 2016 . Zbiórka publiczna 4267/OR/2016
 30. 2016 . Projekt Ogród Marianka / grant Tesco
 31. 2016 . Projekt grantowy  ‘’ Pasja Tworzenia  „  PISOP / FIO
 32. 2017 – 2018 . Projekt ‘’ Doświadczam , czuję , jestem – bazalny świat ‘’ / TVP / Reklama Dzieciom
 33. Cały czas od chwili powstania w 2009 r. do teraz pozyskiwanie sprzętu i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Koninie

 

Zostaliśmy wpisani do Katalogu Dobrych Praktyk Województwa Wielkopolskiego oraz do Katalogu Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich . Nasi przedstawiciele brali udział w Społecznym Komitecie Budowy Sali Gimnastycznej przy SOSW , w pracach nad Konińskim Budżetem Obywatelskim ,  w pracach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Współpracujemy na co dzień z Urzędem Miasta Konina , Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej , Centrum Organizacji Pozarządowych , Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej , Funduszem Inicjatyw Obywatelskich , Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Wojewodą Wielkopolskim , Konińską Izbą Gospodarczą , Konińskim Bankiem Żywności , Salonem Meblowym BRW , Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie , Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym imienia Janusza Korczaka w Koninie .

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA PRACĘ , WSPÓŁPRACĘ , WSPARCIE  I POMOC .

 

GRUDZIEŃ 2017 ,                                                                                                                                                                         Marian Kula

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress