Projekt : Coś dla ducha, coś dla ciała czyli rehabilitacja kompleksowa

Rehabilitacja kompleksowa: Coś dla ducha coś dla ciała to zadanie realizowane w ramach wspierania realizacji zadania publicznego:   Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w ramach zadania Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

wheelchair-538138_640Cel ogólny projektu to Kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną poprzez różne rodzaje specjalistycznych terapii.

team-538078_640Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych
1. Zapewnienie wsparcia indywidualnego dla dzieci i młodzieży na początku ich drogi terapeutycznej poprzez terapie :
• Rehabilitacja ruchowa Beata Napieralska
• Gimnastyka Korekcyjna Romana Działakiewicz
• Terapia ręki Violetta Mijalska
• EEG BIOFEEDBACK J.B
• Alternatywne Wspomagające Metody porozumiewania się (AAC) Sylwia Kowalska
• Terapia Tomatis Agnieszka Świerczyńska
• Terapia Johansen IAS Agnieszka Grzelak
• Integrację Sensoryczną Barbara Matela

pretty-351884_6402. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez terapie:
• Terapia pedagogiczna Jolanta Grzejszczak
• Logopedia Violetta Piskorz
• Neurologopedia Aleksandra Kołecka
• Terapia behawioralna Agnieszka Gmachowska

Grupą docelową w naszym projekcie będzie 48 osób z niepełnosprawnościami – intelektualną, fizyczną lub sprzężoną oraz autyzmem z subregionu konińskiego.

exercise-86200_6401.Rehabilitacja ruchowa- Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Ilość godzin w projekcie 72.Zajęcia prowadzić będzie dyplomowany rehabilitant.
2.Gimnastyka Korekcyjna- korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. Ilość godzin w projekcie 72.
3.Terapia ręki-Podstawa programu jest traktowanie trudności dziecka zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychofizycznym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany terapeuta.

4.EEG BIOFEEDBACK- to świadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w mózgu. Wskazania : problemy z pamięcią i koncentracją, problemy z planowaniem i skupieniem, mała odporność na stres, zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe. Zajęcia będzie realizował neuroterapeuta EEG BIOFEEDBACK. Wykorzystane zostanie oprzyrządowanie wraz z akcesoriami. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany neuroterapeuta.

5.Alternatywne Wspomagające Metody porozumiewania się (AAC)- Kształtowane będą możliwości porozumiewania; wyrażanie własnych emocji i potrzeb; rozładowanie napięć emocjonalnych; rozwój mowy biernej i czynnej. Zajęcia prowadzone będą prze dwóch trenerów komunikacji alternatywnej. Wykorzystane będą pomoce do stymulacji percepcji wzrokowo-słuchowej. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany terapeuta.

6.Terapia Tomatis- Treningi słuchowe ze szczególnym wskazanie na procesy mowy, zdolności i procesy komunikacyjne. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany terapeuta.

7.Terapia Johansen IAS- Metoda Johansena IAS jest programem terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się muzyki specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany terapeuta. Ilość godzin w projekcie 72.

8.Integrację Sensoryczną- System ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Zajęcia będzie realizował specjalista terapii sensorycznej. Ilość godzin w projekcie 72.

9.Terapia pedagogiczna- Terapia pod kierunkiem oligofrenopedagoga, której celem jest diagnozowanie i eliminowanie deficytów rozwojowych dziecka na miarę jego możliwości psychofizycznych. Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany oligofrenopedagog.

10.Logopedia- Kształtowanie właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonalenie w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Zajęcia prowadzić będzie certyfikowany logopeda. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie dyplomowany logopeda.

11.Neurologopeda-psychostymulacyjna metoda kształtowania rozwoju mowy oraz myślenia. Ilość godzin w projekcie 72. Terapie prowadzić będzie dyplomowany neurologopedia.

12.Terapia behawioralna- Mamy do czynienia nie tylko z dobrymi, lecz również ze złymi przyzwyczajeniami. Terapia behawioralna (TB) ma więc na celu zarówno przyswajanie nowych zachowań, jak i usuwanie utrwalonych zachowań, które są niekorzystne. Ilość godzin w projekcie 60. Terapie prowadzić będzie wykwalifikowany terapeuta.

Kwota dotacji: 50 000zł
Wkład własny: 5 598,4zł

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2015r do 27.11.2015r.

Koordynator: Jordanka Bartosik 604 42 33 37