Kończy się zadanie realizowane przez nasze Stowarzyszenie.

Kończy się właśnie projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenia czyli prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością (tytuł zadania publicznego)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.05.2015r. do 15.09.2015r.

Grupą docelową w naszym projekcie były dzieci i młodzież – 12 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i sprzężoną oraz autyzmem z subregionu konińskiego. Wybór grupy docelowej uzasadniony jest dodatkowymi jej cechami, którymi są: niepełnosprawność, ubóstwo i patologie w rodzinie oraz złożone problemy osób autystycznych.

Dofinansowanie – 9612zł
Wkład własny – 1068zł

Zadanie odbywało się : W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO