Europejski Tydzień Autyzmu – grudzień 2015

Grudzień obfituje w wiele wydarzeń. W pierwszym tygodniu tj. 6 grudnia są Mikołajki – święto dla najmłodszych ale i tych starszych. Ostatnie tygodnie miesiąca to Święta Bożego Narodzenia oraz wydarzenia związane z obchodzeniem Sylwestra i witaniem Nowego Roku. Jednak w tym całym około-świątecznym zamieszaniu warto również pamiętać o wydarzeniach bardzo ważnych, choć nie tak bardzo znanych a mianowicie o Europejskim Tygodniu Autyzmu. Europejski Tydzień Autyzmu od lat 90

„Od lat 90. XX wieku w pierwszym tygodniu grudnia, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu (ETA). Jest on okazją do nagłośnienia problemu autyzmu. Obchody koordynuje Autism Europe, organizacja działająca pod patronatem Unii Europejskiej, współpracująca m.in. z WHO[5]. W Polsce działa Porozumienie Autyzm–Polska[6], skupiające 45 organizacji z terenu całego kraju działających na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem[7].”

Autism_Center_Pittsburgh
http://theodysseyonline.com/fsu/how-working-with-children-with-autism-this-summer-changed-me/155873

Porozumienie Autyzm-Polska

„Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Zebranie założycielskie Porozumienia Organizacji miało miejsce w dniu 06.12.1997 r. w Gdańsku podczas odbywającej się tam wówczas Konferencji Naukowej z inicjatywy Fundacji SYNAPSIS, a w lutym 1998 r. na spotkaniu w Warszawie 27 organizacji pozarządowych podpisało Deklarację Programową. Obecnie w skład Porozumienia Autyzm -Polska wchodzi ok. 50 organizacji świadczących pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Głównym celem jest doprowadzenie do zapewnienia, we współpracy z administracją rządową i samorządową, wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dotkniętym autyzmem osobom, tak aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne.” więcej

Wydarzenia – Europejskiego Tygodnia Autyzmu w Polsce

Już w grudniu rozpocznie się wiele wydarzeń, mających na celu zwrócenie uwagi na ten waż ny problem.

Np. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja.

Również w Koninie odbędą się wydarzenia zwracające uwagę na ten ważny tydzień. O tym więcej już niedługo na naszej stronie.  Polecamy!