Dni Autyzmu 2015 – podsumowanie

VII KONIŃSKIE DNI AUTYZMU 2015

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka już po raz siódmy jest organizatorem Konińskich Dni Autyzmu, które objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina, Pana Józefa Nowickiego. Tegoroczne obchody organizowane pod hasłem: „Spróbujmy razem oswoić świat”. Wszystkie projekty realizowane w tym czasie mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

razem

Pierwszą inicjatywą obchodów Konińskich Dni Autyzmu było wystąpienie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, pani Katarzyny Rzymkowskiej, na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej. Przedstawiony list otwarty poświęcony był szczególnym potrzebom osób dotkniętych autyzmem. W wystąpieniu pani dyrektor zaapelowała o zrozumienie ich niepełnosprawności, solidarność i  akceptację, która wiąże się z odrzuceniem krzywdzących stereotypów. Odczyt zobrazowany został niezwykle przemawiającą wystawą zdjęć pt: „Perspektywa widzenia – Autyzm”.

Znakiem solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami stał się most żelazny im. Józefa Piłsudskiego w Koninie i budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych które zostały podświetlone na niebiesko. Również    na jednym z konińskich telebimów pojawił się krótki spot na temat autyzmu.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej można było oglądać  prace uczniów szkół ponad gimnazjalnych, nadesłane w 2014 r. na konkurs pod hasłem: „Jak widzę autyzm?”, natomiast w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej zaprezentowano prace plastyczne uczniów z autyzmem ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie.

 

Preludium tygodnia obchodów Konińskich Dni Autyzmu był występ            w Młodzieżowym Domu Kultury uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie zaprezentowali swoje umiejętności podczas występu pt.: „Cztery pory roku”. Układ taneczny wykonany został do fragmentów muzyki klasycznej Antoniego Vivaldiego. Całość spektaklu dopełnił krótki film z udziałem uczniów. Niespodzianką dla publiczności był występ zaproszonych gości – dzieci z Przedszkola nr 32 w Koninie.

Kolejnym dniem o zajęcia sportowe pod hasłem: „Na sportowo – kolorowo”. Tego dnia uczniowie zmagali się ze specjalnie przygotowanymi dla nich konkurencjami sportowymi. Uwzględniały one przede wszystkim specyfikę zaburzeń ze spektrum autyzmu i szczególne potrzeby rozwojowe uczniów.  

W trosce o szerzenie rzetelnej wiedzy na temat autyzmu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaprosił wszystkich zainteresowanych na wykład dr nauk o zdrowiu Anny Kostiukow. Wykład na temat: „Holistyczne podejście do zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu” spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, nauczycieli i gości.
Tego dnia na korytarzu szkolnym można było uczestniczyć w degustacji zdrowej żywności. Przygotowany przez rodziców i nauczycieli kącik zdrowego żywienia, promował zdrowy styl życia i prawidłowe nawyki żywieniowe wpływające na poprawę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ostatni dzień obchodów VII Konińskich Dni Autyzmu                                     czyli podsumowanie wszelkich działań, odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w towarzystwie zaproszonych gości: władz samorządowych, lokalnych, przedstawicieli instytucji wspierających pracę placówki, konińskich mediów oraz rodziców          i przyjaciół Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie. Dla gości przygotowano układ taneczno – ruchowy oraz wystawę prac plastycznych z cyklu „Cztery pory roku”. Goście mogli zapoznać się z codzienną pracą dydaktyczno – wychowawczą                    z uczniami, dzięki zademonstrowanej prezentacji multimedialnej.      Na zakończenie dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonała podsumowania VII Konińskich Dni Autyzmu, a uczniowie za udział w konkurencjach sportowych otrzymali nagrody, ufundowane           przez Prezydenta Miasta Konina. Dla rodziców, uczniowie wraz                  z nauczycielami,  przygotowali upominki w postaci ceramicznych aniołów.

DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA

ZA FINANSOWE WSPARCIE, WSPANIAŁĄ WSPÓŁPRACĘ I OKAZAŁĄ POMOC PRZY ORGANIZACJI KONIŃSKICH DNI AUTYZMU 2015

nauczyciele SOSW