Coś dla ducha coś dla ciała – nowy projekt

OD 01.09.2015 DO 27.11.2015 BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT ” COŚ DLA DUCHA , COŚ DLA CIAŁA ” FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ROPS/SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ( 50000ZŁ) PRZY WKŁADZIE WŁASNYM STOWARZYSZENIA 5598 ZŁ. PROJEKT DOTYCZY KOMPLEKSOWEJ TERAPII 48 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ,FIZYCZNĄ LUB SPRZĘŻONĄ ORAZ AUTYZMEM Z SUBREGIONU KONIŃSKIEGO.

SRDR_plakaty_082015_pop2-724x1024

KOORDYNATOREM PROJEKTU JEST PANI JORDANKA BARTOSIK tel.604 423337