Zajęcia z ceramiki artystycznej

Zajęcia w pracowni ceramiki artystycznej

Wykorzystanie gliny podczas zajęć korzystnie wpływa na ich rozwój uczestników. Formowanie gliny poprawia sprawność manualną. Doznania płynące z kontaktu z tym materiałem plastycznym stymulują poszczególne zmysły. Zajęcia z ceramiki są również bodźcem do rozwoju intelektualnego, rozwoju spostrzegania i wyobraźni. Otwierają na wielowymiarowe odczuwanie świata, poprawiają koncentrację,  rozwijają ekspresję plastyczną i uczą współdziałania  w grupie.

Zajęcia ceramiki artystycznej organizowane są przez Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” działające przy Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koninie. Jedną z  misji Stowarzyszenia oprócz podejmowania działań na rzecz rozwoju  SOSW w Koninie, jest rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć artystycznych.

zajęcia

Od dwóch lat funkcjonuje na terenie Ośrodka zorganizowana przez Stowarzyszenie  „Razem Damy Radę” pracownia ceramiki artystycznej. Pracownia posiada bogate i profesjonalne wyposażenie w masy ceramiczne, narzędzia, materiały dekoracyjne oraz piec do wypału prac ceramicznych.

Zajęcia prowadzą nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie, którzy odbyli profesjonalne szkolenie z zakresu ceramiki artystycznej,  zorganizowane przez pracownię Keramos  z Bielska – Białej.

Aktualnie z zajęć ceramiki artystycznej korzystają dzieci z Przedszkoli nr 1 i nr 4 w Koninie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koninie.

 Więcej zdjęć w galerii