REKLAMA NAM , MY DZIECIOM

„Doświadczam, czuję , jestem –bazalny świat”

 

Od kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” realizuje projekt  finansowany z darowizny w ramach akcji charytatywnej  „Reklama Dzieciom”    przeprowadzanej  corocznie przez TVP.  

    Założeniem projektu jest organizacja terapii metodą stymulacji bazalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,  znacznym i głębokim, z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami  sprzężonymi, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie.

Celem stymulacji bazalnej jest dostarczanie poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz poprawa komfortu życia. To propozycja terapeutyczna, która ma na celu przede wszystkim pobudzenie maksymalnego rozwoju osoby niepełnosprawnej proponując liczne bodźce i doświadczenia wielozmysłowe ułatwiające poczucie świadomości własnej egzystencji. Stymulacja  bazalna to przede wszystkim stosowana codziennie  i systematycznie stymulacja przedsionkowa, wibracyjna i somatyczna. Dostarczenie tego rodzaju wrażeń pozwala na doświadczenia siły ciężkości i ruchu w przestrzeni. Wiadomo, że powrót do tych pierwotnych potrzeb i ich zaspokojenie eliminuje szereg zachowań agresywnych i stereotypowych, wpływa na wyciszenie i lepszy kontakt ze światem, a przede wszystkim daje radość i dobre samopoczucie. Ta forma pracy pozwoli zdobyć nowe doświadczenia osobom        z ograniczeniami percepcyjnymi.

W ramach darowizny – 18 000 zł.- zakupiono sprzęt do stymulacji bazalnej: sakwy, materace, hamaki oraz  oprzyrządowanie do instalacji tych rzeczy. Powstały nisze bazalne bogato wyposażone w poduszki bazalne, banany, markizy oraz sprzęt do podwieszania różnych aktywności. Dzięki doposażeniu klas nauczyciele mogą profesjonalnie pracować z uczniami tą metodą stwarzając im poczucie bezpieczeństwa, kształtując poczucie własnego ciała, porządkując chaos sensoryczny : )