Projekt Ogród! Obudźcie go Razem z nami.

Projekt: Piękny Ogród w Koninie!

Szalone ogrodniczki działają na rzecz uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie.

Szkolny ogród jest dużym terem ogrodzonym i bezpiecznym, w którym od niedawna powstaje nowa aranżacja, bardziej przyjazna uczniom młodszych klas oraz uczniom z autyzmem.To przede wszystkim w trosce o ich dobro „Ogrodniczki” planują założenie ogrodu sensorycznego, w którym będą mogli przebywać na świeżym powietrzu i odbierać świat wielo-zmysłowo. Będzie on spełniał funkcję terapii oraz nauki dla uczniów niepełnosprawnych i podzielny na strefy: zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, dotykową i smakową. By w ogrodzie odbywały się zajęcia musi być podłączony w nim prąd i lampy oraz zakupiona altana oraz stoły i krzesła ogrodowe.

Projekt Ogród w Koninie -Razem Damy Radę

Wszystkie działania „Ogrodniczek” mają na celu przede wszystkim działalność na rzecz dzieci, które niejednokrotnie przez swoją niepełnosprawność nie mają możliwości przebywania na świeżym powietrzu w miłej i przyjaznej im atmosferze. Dlatego tak ważne jest stworzenie im miejsca gdzie będą mogły doświadczać wrażeń nie tylko poprzez wzrok ale również węch dotyk i smak. Ogród sensoryczny byłby wyposażony w szklarnię, w której uczniowie z autyzmem uprawialiby warzywa. Posiadanie szklarni jest bardzo ważne, gdyż daje możliwość wcześniejszej produkcji warzyw, a mianowicie około 2 miesięcy wcześniej niż w gruncie, co jest bardzo ważne by w miesiącach wiosennych móc prowadzić warsztaty ekologiczne promujące zdrowy styl życia i odżywiania się. Prowadzone byłyby również warsztaty, które spełniałyby rolę edukacyjną dla rodziców, którzy pod okiem specjalistów uczyliby się uprawy ekologicznych warzyw oraz poznawaliby zasady zdrowego stylu życia. Dieta i odpowiednia rehabilitacja to dla dzieci z autyzmem podstawa, by przygotować ich do jak największej samodzielności i funkcjonowania w życiu codziennym. By wspierać aktywną rehabilitację ruchową w ogrodzie powstałoby miejsce na siłownię na świeżym powietrzu, dzięki której poza doznaniami wielo-zmysłowymi uczniowie będą usprawniani ruchowo. Ważne jest również, by rodzice i opiekunowie uczniów mogli korzystać i poznawać świat oczami swoich autystycznych dzieci. W Koninie nie ma miejsc, które byłyby przystosowane dla ich potrzeb i z których bezpiecznie mogliby oni korzystać.

Projekt Ogród w Koninie, Razem Damy Radę

Osoby z autyzmem oprócz deficytów związanych z komunikowaniem się, rozwojem poznawczym i społecznym, charakteryzują się specyficznymi reakcjami na bodźce zewnętrzne. W konsekwencji często prowadzi to do występowania u tej grupy osób szerokiego wachlarza zachowań trudnych. Stąd i naszych uczniów charakteryzują zachowania trudne jak agresja czy autoagresja, zachowania zakłócające np. krzyk, manieryzmy ruchowe i stereotypie, silne przywiązanie do schematu wielokrotnie ograniczające funkcjonowanie. Przebywając w miejscach ogólnodostępnych nie zawsze są zrozumiani, dlatego też tak ważne jest stworzenie im takiego miejsca na ziemi.

Planujemy następujące prace :

1. montaż altany ogrodowej i mebli.

2. prace ogrodowe w ramach zajęć edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych

-przygotowanie gleby , wyznaczanie kwater i zagonów

-siewy i sadzenia

-zabiegi pielęgnacyjne

3. warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców promujące zdrowy styl życia i odżywiania się

4.  montaż siłowni na świeżym powietrzu

5.  podłączenie prądu i zamontowanie lamp

6.  zakup szklarni

chamaedrys-424906_640

Jeśli podoba się Wam nasz pomysł i chcecie aby taka inicjatywa powstała to serdecznie zapraszamy do wyrażenia poparcia na stronie konkursu Fundacji AVIVA

Więcej informacji o naszej inicjatywie i informacjach jak można nam pomóc: TUTAJ

Zapraszamy również na nasz Fanpage