Drzwi Otwarte SOSW w Koninie. Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących poznać Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Podczas zbliżających się Drzwi Otwartych będzie możliwość zobaczyć jak działa Ośrodek, jakie prowadzone są zajęcia oraz poznać kadrę i podopiecznych SOSW.

25 marca 2015 roku w godzinach 10.00-12.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie odbędą się Drzwi Otwarte

Pamiętajcie:
25 marca
godzina 10:00
Konin ul. Kaliska 19

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka działa w Koninie na rzecz dzieci i młodzieży. „Pracownikom Ośrodka w procesie nauczania i wychowywania młodych ludzi przyświecają zasady systemu wychowawczego stworzonego przez ośrodkowego patrona – Janusza Korczaka. Jedna z ważniejszych brzmi:

Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.” – źródło

W Ośrodku uczą się dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego, umiarkowanego, znacznego i głębokiego oraz z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W ramach SOSW im. Janusza Korczaka w Koninie działają:

  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • zespoły rewalidacyjno-wychowawcze,
  • grupy wychowawcze (internat),
  • szkolna świetlica.

W czasie Drzwi Otwartych będzie można zobaczyć  występy artystyczne oraz zapoznać się z zajęciami pokazowymi (w pracowni komputerowej, pracowni gastronomicznej i krawieckiej, w ogrodzie, zajęciach muzycznych). Zostaną również zaprezentowane techniki jak: Biofeedback, Trening słuchowy- Tomatis, Integracja Sensoryczna, dogoterapia, felinoterapia.

Serdecznie zapraszamy.

plakatsosw*Nasze Stowarzyszenie Razem Damy Radę jest sponsorem plakatów na Drzwi Otwarte.