CZY Z TEGO DA SIĘ WYŻYĆ ?

I po następnym bazarku. Przyniósł 7100 zł – na sprzęt i wyposażenie SOSW w Koninie. Chodzą słuchy, że na jesieni będzie kolejny. Zatem pięknie dziękujemy i zapraszamy za jakiś czas.