Coś dla ducha coś dla ciała – nowy projekt

OD 01.09.2015 DO 27.11.2015 BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT ” COŚ DLA DUCHA , COŚ DLA CIAŁA ” FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW ROPS/SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ( 50000ZŁ) PRZY WKŁADZIE WŁASNYM STOWARZYSZENIA 5598 ZŁ. PROJEKT DOTYCZY KOMPLEKSOWEJ TERAPII 48 OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ,FIZYCZNĄ LUB SPRZĘŻONĄ ORAZ AUTYZMEM Z SUBREGIONU KONIŃSKIEGO.

SRDR_plakaty_082015_pop2-724x1024

KOORDYNATOREM PROJEKTU JEST PANI JORDANKA BARTOSIK tel.604 423337

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych- IV spotkanie

4 września 2015r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Koninie odbyło się drugie spotkanie IV Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływana jest spośród przedstawicieli,: organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych działających na terenie danego powiat.  Rada jest organem opiniodawczo – doradczym, kadencja trwa 4 lata.

Do jej zadań należy:
*inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
*opiniowanie projektów programów i działań na rzecz tych osób, ocena ich realizacji,
*opiniowanie projektów uchwał , programów przyjmowanych przez radę miasta pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych IV kadencji powołana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina Nr 94/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku.
W roli sekretarza przedstawicielka naszego Stowarzyszenia Pani Ewa Różycka.

Dziękujemy wszystkim za 1%

Akcja 1% okazała się dla nas bardzo pozytywna. Wszystkim darczyńcom, osobom, które zechciały nas wesprzeć bardzo serdecznie dziękujemy. ZEBRALIŚMY Z 1% OKOŁO 6,5 TYŚ. ZŁOTYCH. Więcej informacji o zebranym 1% we wrześniu.

Serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Razem Damy Radę

Warsztaty ekologiczne- zdrowy Ogród!

Warsztaty ekologiczne w Ogrodzie!

12 czerwca w szkolnym Ogrodzie Marianka odbyły się warsztaty ekologiczne pod finansowym patronatem Stowarzyszenia Razem Damy Radę.

warsztaty w ogrodzie- Konin 2015

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Gimnazjum brali udział w pogadance na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się, poznali zioła (macierzanka cytrynowa, kilka odmian szałwii lekarskiej, rozmaryn, pietruszka naciowa, szczypior oraz hyzop), którymi można podczas przygotowywania posiłków zastąpić inne przyprawy, które nie są zdrowe.

warsztaty w Ogrodzie w Koninie- zdrowy ogród

Następnie ochotnicy mogli zasadzić zioła w szkolnym ogrodzie. Ostatnim punktem programu warsztatów były: poczęstunek promujący zdrową żywność oraz zabawa integracyjna.

Ogród SOSW Konin

Więcej zdjęć z wydarzenia w galerii.

Projekt Ogród! Obudźcie go Razem z nami.

Projekt: Piękny Ogród w Koninie!

Szalone ogrodniczki działają na rzecz uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie.

Szkolny ogród jest dużym terem ogrodzonym i bezpiecznym, w którym od niedawna powstaje nowa aranżacja, bardziej przyjazna uczniom młodszych klas oraz uczniom z autyzmem.To przede wszystkim w trosce o ich dobro „Ogrodniczki” planują założenie ogrodu sensorycznego, w którym będą mogli przebywać na świeżym powietrzu i odbierać świat wielo-zmysłowo. Czytaj dalej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress