Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Dranikowska

WAKACJE W PEŁNI

Kończymy projekt COŚ DLA DUCHA , COŚ DLA CIAŁA 2. Przez trzy miesiące prowadziliśmy terapie : EEG BIOFEEDBACK , ALTERNATYWNE WSPOMAGAJĄCE METODY POROZUMIEWANIA SIĘ AAC , TERAPIA PEDAGOGICZNA . Projekt był finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji URZĘDU MIASTA KONIN .

WIELKOPOLSKA WIARA

Wiaruchna . Jak potrzebujecie bejmy , napiszcie se do Wielkopolskij Wiary . Oni tam majom , to wom dajom . Stary Marych wom to godo .

SONY DSC

Zajęcia finansowe z grantu PISOP / FIO / WIELKOPOLSKA WIARA .

Grupa Nieformalna RAZ , DWA , TRZY działająca w Ośrodku . Patron Stowarzyszenie Razem Damy Radę .

TESCO NA NIEBIESKO

Pani Grażyna Koziorowska reprezentująca Grupę Nieformalną Szalone Ogrodniczki działającą przy Stowarzyszeniu Razem Damy Radę napisała projekt pn. „Ogród Marianka” na konkurs organizowany przez sieć sklepów Tesco. Tesco wraz z partnerami:   Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA” z siedzibą w Warszawie i Fundacją Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie zorganizowało konkurs, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się również do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wspierania lokalnych społeczności. W Programie zostało przyznanych 160 grantów. Wśród zwycięzców znalazł się nasz projekt, który miał 5081 głosów oddanych przez klientów w sklepach Tesco w Koninie i Turku. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione stoły i krzesła do ogrodu , zorganizowane warsztaty.To trzeci grant zdobyty przez panią Grażynę w ciągu dwóch lat.GRATULUJEMY.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA GŁOSY POPARCIA .DZIĘKUJEMY TESCO .

NIEBIESKO NIEBIAŃSCY

DSC_0099TAK , TO MY  . NIEBIESKO  NIEBIAŃSCY.

DZIAŁAMY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM. PROWADZIMY TERAPIE , KUPUJEMY SPRZĘT . SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ OTACZAMY OSOBY Z AUTYZMEM .

TEŻ TAK POTRAFISZ .  BĄDŹ NIEBIESKO  NIEBIAŃSKI I WPŁAĆ DAROWIZNĘ NA KONTO  74 1140 2017 0000 4502 1101 4976 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koninie

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – działająca przy Prezydencie Miasta Konina

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY – cele i zadania,

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływana jest spośród przedstawicieli,: organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych działających na terenie danego powiatu ( miasta na prawach powiatu). Rada jest organem opiniodawczo – doradczym,  kadencja trwa 4 lata. Czytaj dalej