XIII KONIŃSKIE DNI AUTYZMU

Zrealizowane w formie zadania publicznego we współpracy z Miastem Konin

TRADYCYJNIE, CHOĆ NIECO WCZEŚNIEJ

Projekt w imieniu Stowarzyszenia Razem Damy Radę napisała pani Beata, środki PFRON w wysokości 10 000 zł. przyznało Miasto Konin
Z korzyścią dla dzieci, rodziców i nauczycieli
Część pozyskanych funduszy została przekazana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych ośrodka
DZIĘKUJEMY !
DZIĘKUJEMY ! www.konin.pl